ZGŁOSZENIA – RZESZÓW

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Nazwa Drużyny:*
Nazwa reprezentowanej firmy:*
Adres:*
Logotyp*

Logotyp zostanie wykorzystany w materiałach marketingowych Mistrzostw IT. 

Opłata wpisowa - darowizna dla wychowanków Fundacji:

Wpisowe jest darowizną na organizację wakacji dla wychowanków placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Darowiznę prosimy przekazać na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:

Alior Bank Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 68, 20-076 Lublin
nr konta: 64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Tytuł: Darowizna na wakacje dla wychowanków - Mistrzostwa IT

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113, Lublin

Proszę załączyć podpisaną umowę darowizny lub potwierdzenie przelewu. 

Skan umowy lub potwierdzenie przelewu:*

Kontakt i pomoc odnośnie do formalności związanych z darowizną:
Marcin Czakon, tel. 512 440 046, marcin@fsd.lublin.pl

Skład reprezentacji:
Kapitan drużyny:*
E-mail kapitana:*
1 kapitan (powtórz):*
2 zawodnik:*
3 zawodnik:*
4 zawodnik:*
5 zawodnik:*
6 zawodnik:*
7 zawodnik:
8 zawodnik:
9 zawodnik:
10 zawodnik:
11 zawodnik:
12 zawodnik:

Kontakt i pomoc w razie problemów przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego:
Dariusz Kulik, tel. 512 440 046, dariusz@fsd.lublin.pl